គម្រោងគាំទ្រយុវជន-កម្មវិធីគាំទ្របណ្តាញយុវជនចាកចេញ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការបណ្តាញយុវជនដែលចាកចេញពីមណ្ឌល ដែលមានឈ្មោះថា គណៈកម្មការស្នូល គាំទ្រការអភិវឌ្ឍយុវជន (Youth Support Development) ហៅកាត់ថា គ.យ.អ. ដោយធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរៀបចំផែនការក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធទៅដល់ យុវជនក្នុងមណ្ឌលថែទាំ ដែលត្រៀមខ្លួនសមាហរណកម្មទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍។

 

នៅថ្ងៃទី៧ មិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ សមាជិកគណៈកម្មការស្នូលបណ្តាញយុវជនដែលចាកចេញខេត្តបាត់ដំបង បានប្រជុំពិភាក្សា និងចែកចាយចំណេះដឹងជាការហាត់សមមុនពេលចែករំលែកទៅដល់យុវជនក្នុងមណ្ឌលថែទាំ​ ក្រោមប្រធានបទ៖ “រៀបចំផែនការជីវិតដោយដៃរបស់អ្នក” ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ យុវតី សាធា សុខា ដែលជា ប្រធានគណៈកម្មការស្នូល បណ្តាញយុវជនដែលចាកចេញ។

 

នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរ យុវជន ហុង ប៊ុនលី ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មការស្នូល       បណ្តាញយុវជនដែលចាកចេញ បានធ្វើបទបង្ហាញពី វិធីសាស្រ្តចែករំលែកចំណេះដឹងទៅកាន់យុវជន ក្នុងមណ្ឌលថែទាំ និងក្នុងសហគមន៍តាមរយៈ ការបង្កើត ហ្វេសប៊ុកផេក និងតាមប្រព័ន្ធវេបសាយ។

 

កម្មវិធីបណ្តាញយុវជនចាកចេញជួយដល់យុវជនក្នុងមណ្ឌល (Careleaver Help YAO)

សកម្មភាពគណៈកម្មការបណ្តាញយុវជនដែលចាកចេញពីមណ្ឌល (គ.យ.អ) បានសហការជាមួយ កម្មវិធីគាំទ្រយុវជនក្នុងមណ្ឌល បានបង្កើតនូវកិច្ចប្រជុំមួយសម្រាប់ប្រធានក្លឹបយុវជនក្នុងមណ្ឌល កុមារកំព្រាបាត់ដំបង១ នៅរសៀលថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន ១៤នាក់ ដែលមានស្រីចំនួន ១២នាក់។ តាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះ យុវជនទាំង២ក្រុម បានបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈពិភាក្សាក្រុមតូច និងការចែករំលែកបទពិសោធដែលមានដូចជា៖

១.ការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការស្គាល់ និងអោយតម្លៃខ្លួនឯង

២.​ទស្សនៈវិស័យ និងផែនការ របស់គណៈកម្មការស្នូលបណ្តាញយុវជនចាកចេញ គ.យ.អ ក្នុងការជួយដល់ ប្រធានក្លឹបយុវជន និងយុវជនក្នុងមណ្ឌល

៣. ការចែករំលែកអំពី មេរៀន “ការរៀបចំផែនការជីវិតដោយដៃរបស់អ្នក”

នេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី១ ដែលយុវជនប្រធានក្លឹបយុវជន និងគណៈកម្មការស្នូលនេះ គ.យ.អ. បានជួបប្រជុំជាមួយគ្នា។ ឱកាសនេះ បានធ្វើអោយយុវជនដែលកំពុងសិក្សាក្នុងថ្នាក់ទី១២ និងកំពុងត្រៀមខ្លួនចាកចេញទៅរស់នៅក្នុងសហគមន៍ ទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត និងចាប់ផ្តើមគិតអំពីការធ្វើផែនការរបៀបណា​ ដើម្បីអោយពួកអាចបន្តការសិក្សា និងអាចរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដោយសុវត្ថិភាព។ ជាមួយគ្នា យុវជនទាំង១៤នាក់ បានស្នើសុំអោយមានកិច្ចប្រជុំបែបនេះ រៀងរាល់២ខែម្តង ក្នុងប្រធានបទថ្មីៗ ដែលអាចជួយអោយពួកគេរីកចំរើន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *