ព័តមាន

សិក្ខាសាលា ស្តីពី កាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ

ដោយមានការស្នើសុំពីបណ្ដាញអង្គការដៃគូលើចំណេះដឹងនៃកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធ អង្គការម្លប់ឫស្សី បានរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី កាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតាមអនឡាញ (ToL E-Filing) សមាគម និងអង្គការដៃគូ ចំនួន៤០ ស្ថាប័ន នៅថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ក្នុងភោជនីយដ្ឋាន ទន្លេបាសាក់២ រាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណង៖ បង្កើនការយល់ដឹងដល់បណ្ដាញអង្គការដៃគូ ក្នុងការដាក់ប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រកាសពន្ធ ការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធ និងសិទ្ធិឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងបន្ថែមការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីនៃការអនុវត្ត និងការលើកលែងពន្ធសម្រាប់ស្ថាប័នដែលមិនរកប្រាក់ចំនេញ។ ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប៉ូ ពិសិដ្ឋ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធតូច និងមធ្យម នៃអគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ។

Read More »

ការផ្តល់កញ្ចប់អន្តរាគមន៍ដល់កុមារ រងគ្រោះ និងក្រុមគ្រួសារ

កុមារចំនួន៤នាក់ (ស្រី២) រងផលប៉ះពាល់បញ្ហា កង្វះស្បៀង បន្ទាប់ពីភ្លើងឆេះផ្ទះ ដែលប្រឈមក្នុងស្ថានភាពហានិភ័យនឹងត្រូវការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់។ កម្មវិធីការទប់ស្កាត់កុមារបែកចេញពីគ្រួសារ និង ពង្រឹងគ្រួសារ របស់អង្គការម្លប់ឫស្សី បានសហការជាមួយ លោកស្រីប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកបវេល រួមជាមួយ អាជ្ញាធរ ភូមិ ឃ្លាំងមាស ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការចុះប៉ាន់ប្រមាណ និងផ្តល់កញ្ចប់អន្តរាគមន៍ដល់កុមារ រងគ្រោះ និងក្រុមគ្រួសារ នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣។

Read More »

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយ អង្គការយុវសន្តិភាព និងយុវជន

តម្រូវការរបស់ កុមារ និងយុវជន នៅតែមាន ជាពិសេសបំនិនជីវិត និង ការពង្រឹងលើផ្នែកចំនេះជំនាញនិងបទពិសោធន៍  ខេត្តបាត់ដំបង៖ ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានធ្វើការ កសាងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហការជាមួយ អង្គការយុវសន្តិភាព ក្នុងការរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង បណ្តាញយុវជនដែលចង់មានការផ្លាស់ប្តូររីកចម្រើន, កសាងសមត្ថភាព, អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ នឹងកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់សហគមន៍ ។ បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយអង្គការដៃគូរ  អង្គការម្លប់ឫស្សីបានរៀបចំ កិច្ចប្រជុំចំនួនពីរដងក្នុងខែមករា ជាមួយបណ្តាញយុវជន ដើម្បីរៀបចំផែនការក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ ព្រមទាំង ប៉ាន់ប្រមាណអំពី តម្រូវការ របស់កុមារ និងយុវជនដែលបានចាកចេញពីមណ្ឌលថែទាំជំនួស។

Read More »

ការចុះសួរសុខទុក្ខ គ្រួសារ របស់កុមារ

បុគ្គលិកអង្គការម្លប់ឫស្សី បាន សហការជាមួយ លោកស្រី ប្រធាន គ.ក.ស.ក ស្រុកបវេល ចុះសួរសុខទុក្ខ គ្រួសារ របស់កុមារ នៅភូមិ ល្វា នៅថ្ងៃទី ២៦ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣។  ក្រោយពីការពង្រឹង ក្រុមគ្រួសារ និង មានជីវភាពប្រសើរ បន្ទាប់ពីទទួលបានការគាំទ្រសេវាកម្មរបស់អង្គការម្លប់ឫស្សី នៅខេត្តបាត់ដំបង ។

Read More »

កិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសមាហរណកម្ម អំពីបច្ចុប្បន្នភាព និងការគាំទ្រ បច្ចេកទេស សមាហរណកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០២៣

ថ្ងៃទី ២៥ មករា ២០២៣ អង្គការម្លប់ឫស្សី រៀបចំកិច្ចប្រជុំរៀបចំផែនការសមាហរណកម្ម អំពីបច្ចុប្បន្នភាព និងការគាំទ្រ បច្ចេកទេស សមាហរណកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីបន្តកិច្ចសហការ ក្នុងការគាំទ្រសេវា របស់អង្គការម្លប់ឫស្សី ដល់ អង្គការ និងមណ្ឌលដៃគូរ នៅខេត្តបាត់ដំបង។ អ្នកចូលរួមចំនួន ១០ នាក់ ស្រី ៥នាក់។

Read More »

កិច្ចប្រជុំសហការរបស់អង្គការបណ្តាញដៃគូ និងការរៀបចំផែនការឆ្នាំ២០២៣

នៅថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបណ្ដាញអង្គការដៃគូ ស្ដីពី “កិច្ចប្រជុំសហការរបស់អង្គការបណ្តាញដៃគូ និងការរៀបចំផែនការឆ្នាំ២០២៣” នៅទីតាំង ភោជនីយដ្ឋាន កាហ្វេខាល់ឆឺរ រាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានបណ្ដាញអង្គការដៃគូចំនួន១៥ ស្ថាប័នបានចូលរួម។ កិច្ចប្រជុំនេះទទួលបាននូវលទ្ធផលតាមការរំពឹងទុកដោយបាន កំណត់គោលបំណងរួមគ្នាលើបណ្ដាញក្រុមស្នូលនៃស្ថាប័នថែទាំជំនួស ដោយមាន ផែនការសកម្មភាពប្រជុំឆ្នាំ២០២៣ កំណត់ច្បាស់លើសមាជិកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរវេនលើការសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រជុំប្រចាំខែ ព្រមទាំងបានចែករំលែកនូវបញ្ហាក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីថែទាំជំនួស និងមានការចូលរួមចែករំលែក ដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមក្នុងអង្គប្រជុំ។

Read More »

ការចែករំលែកពីផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

យុវជនចាកចេញពីមណ្ឌល (Careleaver) ៣នាក់ ដែលជាសមាជិកភាពនៃ “ក្រុមនាងបៃតង” បានធ្វើបទបង្ហាញ និងចែករំលែកពី ផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមពួកគាត់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ ដល់បុគ្គលិកអង្គការម្លប់ឫស្សី និងអង្គការអ្នកម្ដាយជួយដល់ជនក្រីក្រនៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃអង្គារ ២កើត ខែមាឃ ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ មានអ្នកចូលរួម ១៤នាក់ នៅការិយាល័យអង្គការម្លប់ឫស្សី រាជធានីភ្នំពេញ ដោយផ្ដោតលើបរិស្ថានល្អផ្សារភ្ជាប់នឹងកីឡាដើម្បីសុខភាព ជាមួយនឹងគោលបំណង ការគ្រប់គ្រងសំរាម កាត់បន្ថយសម្រាមផ្លាស់ស្ទិច និងការបង្កើតទម្លាប់បរិស្ថានស្អាត មុនពេល អំឡុងពេល និងក្រោយពេលលេងកីឡារួច។ ក្រុមនាងបៃតង គឺជាក្រុមដែលមានសមាជិក៧នាក់ បង្កើតឡើងដោយយុវជនចាកចេញពីមណ្ឌល ធ្វើការស្មគ្រចិត្តផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់ខ្លួនជាក្រុមក្នុងឆន្ទៈស្រលាញ់បរិស្ថាន ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់កុមារ និងយុវជនអោយមានការចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយសម្រាម។ ក្រុមនាងបៃតង បានបញ្ជៀបការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសម្រាមតាមរយៈ Soccer Club។ កុមារ និងយុវជន សហកគមន៍ចំនួន ១០ក្រុម ដែលមានចំនួន៤០នាក់បាន ទទួលបាននូវការណែនាំ មិនអោយប្រើប្រាប់ដបទឹកប្លាស្ទិកមក តារាងបាល តែពួកគេអនុញ្ញាតិអោយយកដបទឹកដែលអាចដាក់ទឹកបានទៀត  មុនពេលចាប់ផ្តើមលេង បាល។ សមាជិក នាងបៃតងបានប្រើប្រាស់នូវ បដារផ្សព្វផ្សាយ និងវីដេអូឃ្លីប ដើម្បីលើកកម្ពស់ការថែរក្សាបរិស្ថាន ដែលរៀបរាប់អំពីអ្វីជាបរិស្ថាន …

Read More »

ហេតុអ្វីការផ្លាស់ប្តូរមានសារៈសំខាន់

         ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបិទកន្លែងថែទាំលំនៅដ្ឋាន។ អង្គការម្លប់ឫស្សី បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដើម្បីផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តល្អបំផុតនៃគោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិ លើការរួមបញ្ចូលកុមារ ការផ្លាស់ប្តូរ មណ្ឌលថែទាំកុមារ  និងការបិទមណ្ឌលថែទាំកុមារ។ តំនាងក្រសួងសង្គមកិច្ចបាន ចូលរួមក្នុងបើកកម្មវិធី​និងថ្លែង នូវមតិយោបល់ក្នុងការផ្តល់ជាសេចក្តីណែនាំ ការលើកទឹកចិត្ត និង ការចូលរួម ចុះទស្សនៈកិច្ចផ្ទាល់ដើម្បី ជម្រុញអោយការអនុវត្តតាមនីតិវិធី នៃការធ្វើសមាហរណកម្ម និងការថែទាំក្នុងសហគមន៍អោយកាន់តែត្រឹមត្រូវ និង ឆ្លើយតបទៅនឹងឧត្តមប្រយោជន៍កុមារ។ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានការពារកុមារ លោក សុត ចាន់វណ្ណៈ បានចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថាដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់លោក។ សុន្ទរកថារបស់ តំនាងក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និង នាយកមណ្ឌលថែទាំកុមារ        នៅក្នុងផែនការនេះមានសកម្មភាព​ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោម​​សកម្មភាព​ជា​យុទ្ធសាស្ត្រនានា គឺ “រៀបចំនិងអនុវត្ត​គោល​ការណ៍ណែនាំ កម្មវិធី និងនីតិវិធីសមាហរណកម្មកុមារ បង្វែរកន្លែងថែទាំ និងបិទកន្លែងថែទាំកុមារ”។ ក្រសួង ស.អ.យ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែក ក្នុងការផ្តល់សេវាថែទាំជំនួសចំពោះកុមារ និងបានធ្វើការបង្វែរការថែទាំនេះទៅក្នុងសហគមន៍។ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសសម្រាប់អង្គការម្លប់ឫស្សី ដែលបានចូលរួមសហការ បានគាំទ្រក្នុងការតាក់តែង និងគ្រប់ដំណើរការនៃការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំនេះប្រកបដោយជោគជ័យ។ និងបានគាំទ្រតាមរយៈជួយផ្នែកបច្ចេកទេស ផ្តល់សេវា ទៅកាន់ នាយក មណ្ឌលថែទាំកុមារ, យុវជន …

Read More »

សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផល ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធី របស់អង្គការម្លប់ឫស្សី ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងលើកទិសដៅបន្តយុទ្ធសាស្រ្តថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ឆ្នាំ២០២៤

កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ អង្គការម្លប់ឫស្សីបានប្រារព្ធពិធីសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ២០២១និងលើកទិសដៅបន្ត ក្នុងឆ្នាំ២០២២ ដល់ ឆ្នាំ២០២៤ (សម្រាប់រយៈពេល៣ឆ្នាំ) នៅសណ្ឋាគារភ្នំពេញអេរ៉ា ក្នុងគោលដៅ បង្ហាញពីលទ្ធផលការអនុវត្តកម្មវិធីទាំងអស់របស់អង្គការម្លប់ឫស្សី  និងជាឱកាសឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធបានដឹងពីការរីកចម្រើនរបស់គម្រោង ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធនៃថ្នាក់ដឹកនាំ បន្ថែមគោលនយោបាយ លក្ខន្តិកៈ របស់អង្គភាពមួយចំនួន ដើម្បីការកែលម្អស្ថាប័ន និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការចូលរួមបន្តការគាំទ្រ កម្មវិធីរបស់អង្គការម្លប់ឫស្សីអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព-គុណភាពនៃកិច្ចការងារ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនៅឆ្នាំបន្ទាប់។

Read More »

ការផ្តល់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់កុមារក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ ដែលបាន រងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់ក្នុងស្រុកថ្មគោល និងស្រុកបរវេល ខេត្តបាតដំបង

CWN Sector សហការ និងចូលរួម ជាមួយ ក្រសួង ស.អ.យ អាជ្ញាធរថ្នាក់ស្រុក និងអាជ្ញធមូលដ្ឋានក្នុង ស្រុកថ្មគោល ស្រុក បវេល ​ខេត្តបាត់ដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី២៧ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងការផ្តល់សេវាឆ្លើយតប និងគាំទ្រ នូវស្បៀងអាហារបន្ទាន់ ចំនួន១០២  កញ្ចប់ មានអង្ក ទឹកត្រី ទឹកស៊ីអ៊ីវ ប្រេងឆា មី ត្រីខកំប៉ុង អំបិល​ ស្កសរ  និងសម្ភារៈសិក្សា ១៥០ កញ្ចប់ មាន​ ការតាប សៀវភៅ ប៊ិច ជួយដល់កុមាររងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងគ្រួសារក្រីក្រ ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយ​ទឹកជំនន់កន្លងមក​ ។

Read More »