ទិវានារីអន្តរជាតិ នៅស្រុកមោងឬស្សី

អង្គការម្លប់ឫស្សីបានចូលរូមទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ខួបទី ១១២ ក្រោមប្រធានបទ «ស្រ្តីរូមការ រក្សាសន្តិភាព ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ ក្នុងយុគ្គសម័យ ឌីជីថល» រៀបចំដោយ រដ្ឋបាល ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ក្រោមអធិបតេយ្យភាព លោក ពេជ្រ ម៉ាឡៃ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រុក និង លោក ទេព ហន អភិបាលស្រុក ក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអប់រំដែលស្រ្តី និងកុមារ អោយយល់ដឹងពីសារសំខាន់អំពីសិទ្ធស្រ្តី និងកុមារ បញ្ឈប់អំពើរហិង្សា និងភាពស្មើរគ្នា។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *