សកម្មភាពចុះឧបត្ថម្ភកញ្ចប់អាហារបន្ទាន់ដល់កុមារក្នុងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់នៃជំងឺ កូវីដ១៩

ថ្ងៃសុក្រ ១២កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងស្ថានភាពជំងឺកូវីដ១៩ កំពុងតែរីករាលដាល ក៏បុគ្គលិកគាំទ្រយុវជន នៃអង្គការម្លប់ឫស្សី នៅតែបន្តការចូលរួមចំណែកផ្តល់សេវាកិច្ចការពារកុមារ និងចុះឧបត្ថម្ភកញ្ចប់អាហារបន្ទាន់ដល់កុមារចំនួន ២៥នាក់ ដែលកំពុងស្នាក់នៅមណ្ឌលដៃគូមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងជួបការលំបាក កង្វះស្បៀងកំឡុងពេលបិទខ្ទប់ និងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ ដើម្បីឆ្លើយតបនូ​វសុខសុវត្ថិភាពរបស់កុមារ បុគ្គលិកអង្គការម្លប់ឫស្សីក៏បានចូលរួមសហការណ៍ និងអនុវត្តន៍សេចក្តីណែនាំ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្ចាប់ខ្ជួនគឺ បីកុំ បីការពារ កំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឹនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *